การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
มอบเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสพ้นวาระ
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่กรรมการเนติบัณฑิตยสภาในโอกาสพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดปัจจุบันและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสพ้นวาระ
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากนายสมชาย จุลนิติ์ ผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระจากกรรมการเนติบัณฑิตยสภาในวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้
menu studen4