Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"เยี่ยมชมงานห้องสมุดฯ"
ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมเนติบัณฑิตยสภา นางพรพรรณ แตงอ่อน หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับบุคลากร ฝ่ายบริหารงานวิจัยของศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 4 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
"สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561"
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในการนี้ อาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปด้วย
"เข้าเยี่ยมคารวะ"
Mr.Andrew Chadwick คณบดีพร้อมคณะจาก BPP University Law School เข้าเยี่ยมคารวะนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
"ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย ครั้งที่ 1"
นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุรรมการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุมครั้งที่ 808-939 (คลิกที่รูป)
menu studen4