อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ ท่านสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่านศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และท่านกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
"พิธีเปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา"
ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ในการนี้ อาจารย์นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาบรรยายเรื่อง “หลักการพื้นฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา” ด้วย
"ศึกษาดูงาน"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การเรียนการสอนในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนอกหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
"สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561"
ท่านอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ท่านเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ ท่านถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ และท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
"ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"
ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
menu studen4  
 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 13.06.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]   
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 06.06.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 ต.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 27.05.2019] 
 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 ต.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด) [update 24.05.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019] 
 • รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสอบแข่งขันฯ)  [update 24.04.2562] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนี้
    - โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันอาทิตย์)
    - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) 

    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ขึ้น กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

  (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836 หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar   [update 06.04.2019]