การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.10 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 18 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา
ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการและบรรยายเรื่อง “วิถีใหม่ของทนายความอาสา” ให้กับทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
menu studen4