Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
"พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ในวันอังคำรที่ 7 สิงหำคม 2561
"บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล"
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
"ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70"
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปฯ ด้วย
"มอบเงินรางวัล"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมถ่ายภาพหมู่กับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70"
ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก เนติบัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม (เกียรตินิยม) และสอบได้ที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา มอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ผู้สอบเนติบัณฑิตได้เป็นที่ 1 ในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย"
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70"
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"ถวายสักการะ"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ปรการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
"พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
"บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมพิธีด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
menu studen4