แจ้งให้ทราบ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จะมาให้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จุดบริการนักศึกษา (One Stop Service) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561/ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"การสร้างองค์กรแห่งความสุข" นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติ-บัณฑิตยสภาในหัวข้อ “Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace (การสร้างองค์กรแห่งความสุข)” ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
"เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา” ณ ห้องมะลิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
"วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561"
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
"พัฒนาระบบการเงินการคลังของเนติบัณฑิตยสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังผ่านนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
"เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
"เยี่ยมชมงานห้องสมุดฯ"
ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมเนติบัณฑิตยสภา นางพรพรรณ แตงอ่อน หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับบุคลากร ฝ่ายบริหารงานวิจัยของศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 4 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
"ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
เฉพาะการประชุม (คลิกที่รูป)
menu studen4