อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก"
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ อดีตกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
"โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓"
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.3) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562"
"พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562"
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย
"ศึกษาดูงาน"
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 85 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในทางปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
menu studen4  
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งการให้บริการ ดังนี้  [update 16.09.2019]
    
      - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราว (คลิกดูรายละเอียด)
        - วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 
  ปิดบริการเนื่องจากมีการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 72  
           และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
  เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (คลิกดูรายละเอียด)
 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 02.09.2019] 
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 23 ส.ค. 2562) (คลิก)  [update 23.08.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 09.08.2019] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        -  โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ภาค 1 สมัยที่ 72  
  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง)  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายอาญา)  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
        -  โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง วันอาทิตย์ที่ 18 และ  25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019