อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"อบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น."
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) กล่าวเปิดการอบรมทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความที่แก้ไข” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
"พิธีสวดพระอภิธรรม"
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายในศาสนพิธีแก่ท่านพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในพิธีสวดพระอภิธรรมนางปิ่น จันทร์เต็ม มารดาท่านพงศ์พิเชษฐ์ฯ ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ ท่านวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมฯ ด้วย
"พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์"
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.นันทนา ยูนิพันธ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) มอบทุนการศึกษาแก่นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ผู้ได้รับทุนมูลนิธิมหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ โดยมีนายวินัย ดำรงค์มงคลกุล เหรัญญิก นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นายรัฐพล ปั้นทองพันธุ์ ได้อภิปรายทางวิชาการกฎหมายในหัวข้อ “หลักการเจาะม่านนิติบุคคล (Piercing the Corporate Veil)” ด้วย
"ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชากฎหมาย"
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) (Intensive Program : IP) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
"มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 71"
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นายภูริวัฒน์ ชัยสิริโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ได้ในลำดับที่ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 72 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
menu studen4  
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 3 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 3) หัวข้อ "สูตรสำเร็จและเคล็ดลับในการจัดทำร่างสัญญาภาครัฐตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560" วันศุกร์ที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.07.2019]
 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 11.07.2019] 
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งวันปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 10.07.2019] 
 • รายชื่อนักศึกษาที่ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบประมวลผลยอดชำระเงิน โปรดติดต่อแผนกทะเบียนนักศึกษา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 10.07.2019] 
 • ประกาศ นักศึกษาท่านใดที่ชำระเงินลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียนการศึกษาโดยมีค่าปรับปรากฎขึ้นในใบแจ้งชำระเงิน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบประมวลผลยอดชำระเงิน โปรดติดต่อ คุณ กาณฑ์ (แผนกทะเบียนนักศึกษา) โทร 095-249-9474 เพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษา กรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (คลิกแบบฟอร์มที่นี้) พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มีข้อสอบถามโปรดติดต่อคุณ กาณฑ์ ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น ...ขออภัยในความไม่สะดวก    [update 02.07.2019] 
 •  ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์   [update 24.06.2019]  
 •  แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 13.06.2019] 
 •  ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]
   ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]   
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019]