อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
menu studen4  
 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.    
  ปิดพักเที่ยง เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
  ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (คลิกดูรายละเอียด)    [update 01.01.2020

 • แผนกตำราและคำบรรยาย แจ้งเวลาทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 (คลิกดูรายละเอียด)    [update 30.03.2020]  
 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาแจ้งปิดเช็คสต๊อกประจำปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 (คลิกดูรายละเอียด)    [update 27.03.2020]  
 • ประกาศสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 26.03.2020]  
 •  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [update 23.03.2020]  
       - ฉบับที่ 1  (ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) (คลิกดูรายละเอียด)
       - ฉบับที่ 2  (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)   (คลิกดูรายละเอียด)

 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา "ปิดให้บริการ" ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (คลิกดูรายละเอียด)   [update 17.03.2020]  
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 17.03.2020]    

 • ฝ่ายต่างประเทศขอแนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ เว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 24.12.2019] 
      - การศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
      - โครงการสัมมนาให้ความรู้ผ่านระบบ Streaming และ Facebook live
      - ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ
      - ศูนย์วิเทศอาเซียน 
      - เอกสารการแปล และ Legal English
      - คลังความรู้ภาษาต่างประเทศ
 • เนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  [update 03.01.2020]    
                 * วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลาบริจาคโลหิต 09.00 - 15.00 น.
  โปรดเตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ท่านอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาค หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ หรือเครื่องดืมมีคาเฟอีนและอาคารที่มีไขมันสูง