อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
"ศึกษาดูงาน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “วิธีการศึกษาในชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
"ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
"พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า"
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
"เปิดการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายฯ รุ่นที่ 2"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รุ่น 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายกมล ธีรเวชพลกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินคดีล้มละลาย”
"พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
"ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอบรมและศึกษากฎหมาย"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและศึกษากฎหมาย
"การประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก The 31st LAWASIA Annual Conference 2018 New Era for South East Asia ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561
menu studen4