อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"เปิดการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายฯ รุ่นที่ 2"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รุ่น 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายกมล ธีรเวชพลกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินคดีล้มละลาย”
"พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
"ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอบรมและศึกษากฎหมาย"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและศึกษากฎหมาย
"การประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก The 31st LAWASIA Annual Conference 2018 New Era for South East Asia ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561
menu studen4  
  • แผนกคำพิพากษาฎีกาและวารสาร แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ (คลิก)   [update 16.10.2018]  
  • สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอทางเลือกในการยื่นเอกสารสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2561 (สนามใหญ่) (คลิก)   [update 17.10.2018]  
  • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดให้จองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 71 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 เป็นต้นไป (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งจอง)   [update 05.10.2018]  
  • ประกาศ เรื่องการฝึกซ้อมการรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตและพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 (คลิก)  [update 25.09.2018]
  • ประกาศ กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 (คลิก)   [update 25.09.2018]

  •