เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

 

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ   

1.ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 
วันที่ 4 - 5 และ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) 
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท จำกัด 300 คน (รายละเอียด คลิก)
  


คลิกขยายภาพ

          อาจารย์ ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้บรรยายวิชา Legal Writing โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเนติบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2   ยินดีให้สิทธิผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนำงานเขียนภาษาอังกฤษมาให้ท่านอาจารย์ตรวจได้ จะเป็นงานเขียนอะไรก็ได้ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า  จำกัดไม่เกิน 20 คน   โดยส่งไปที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2560 นี้  และจะมีวิทยากรพิเศษเพิ่มอีก 1 ท่าน  คือ   Mr. John Lee   Adjunct Associate Professor of Law, The University of Hong Kong ซึ่งจะบรรยายร่วมกับอาจารย์ ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้ ทุกสาขา (โปรดชำระเงินทันที การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เมื่อมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนครบตามกำหนดแล้ว จะไม่สามารถชำระเงินได้ )  สมัครได้ที่   https://thaibar-training.job.thai.com/  หรือ (คลิกสมัครที่นี้)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารการศึกษา โทร 0 2887 6836

 


คลิกขยายภาพ
 
วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนสมัครได้ที่  https://goo.gl/CCMSd5 หรือ (คลิกสมัครที่นี้)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารการศึกษา โทร 0 2887 6836