อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563
 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

หลักสูตร “การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง”

เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครองเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ : บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ นักกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
(อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
เวลา 9.00-16.00 น.
รวมระยะเวลาการอบรม 66 ชั่วโมง
(อบรมทั้งสิ้น 11 วัน)

** ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร คนละ 19,000 บาท
(รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

** การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
** คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ)

** ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**สถานที่อบรม : ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

**เลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

***กรุณาชำระเงินค่าสมัคร 19,000 บาท พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

  


  ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

         [update 27-12-2560]