อบรมกฎหมายพิเศษ

 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) :: ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม]    [update 12.04.2019] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนี้
    - โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันอาทิตย์)
    - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) 

    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ขึ้น กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

  (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836 หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar   [update 06.04.2019]  


 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปิดทำการเพื่อเช็คสต๊อกหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป  [update 08.03.2019]  
 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย  ภาคหนึ่ง  สมัยที่ 72  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (คลิกดูรายละเอียด/ใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 04.03.2019]   

 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาที่มาติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าสมัครสอบ ที่เนติบัณฑิตยสภา สามารถชำระได้ที่รถ mobile ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (คลิกดูรายละเอียด)    [update 28.12.2018]    
 •  ประกาศ  เลื่อนกำหนดการวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 และวันฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต (คลิก)  [update 30.11.2018]