อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 09.08.2019] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        -  โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ภาค 1 สมัยที่ 72  
  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง)  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายอาญา)  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
        -  โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง วันอาทิตย์ที่ 18 และ  25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
 •  แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 13.06.2019]
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019]