• นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครสอบสนามสอบเนติบัณฑิตยสภา ให้มาสมัครได้ด้วยตนเองที่เนติบัณฑิตยสภาเท่านั้น (คลิกดูรายละเอียด)    [update 01.06.2020]  
 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร (ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทางระบบออนไลน์)  [update 01.06.2563] 
 • บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ติดต่อแผนกบริหารการศึกษา เพื่อแจ้งอีเมลเพื่อรับข้อมูลการเข้าฟังบรรยายภาคค่ำ  (คลิกดูรายชื่อ)  [update 27.05.2563] 

      ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดการบรรยายทางไกล (Online) ผ่าน Application ZOOM เนื่องจากขณะนี้โปรแกรมการถ่ายทอดกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ดังนั้น การใช้งานผ่าน Application ZOOM เป็นการใช้ชั่วคราวซึ่งมีข้อจำกัดในการรับผู้เข้าเรียน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
               สำหรับโปรแกรมใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่จะสามารถรับผู้เข้าเรียนได้จำนวนมากขึ้น ทั้งนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว และสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาเข้าเรียนได้โดยการลงทะเบียนซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ส่วนการศึกษาภาคค่ำ จะให้สิทธิแก่ผู้ที่ได้ชำระค่าศึกษาภาคค่ำแล้วเท่านั้นที่จะเข้าเรียนได้ 
    
  [update 26-05-2563] 

  ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จะจัดการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต  ภาคหนึ่งสมัยที่ 73  ปีการศึกษา  2563  ด้วยระบบทางไกล  (Online)  โดยผู้เรียนสามารถรับฟังการบรรยายได้จากโทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  หรือแท็ปเล็ต  จึงขอแจ้งรายละเอียดวิธีการเข้ารับฟังการบรรยาย  ดังนี้ 

                  1. ให้ผู้เรียนเข้าใช้งานระบบทางเว็บไซด์ www.thethaibar.or.th
                  2. เข้าสู่ระบบในรายการ “การเรียนระบบทางไกล ”
                  3. ใช้ username: thethaibar / password: Test@123 แล้วกดเข้าสู่ระบบ
                  4. จากนั้นทำตามขั้นตอนตามระบบ ( กรณีที่เครื่องไม่มี Application Zoom ติดตั้งอยู่ จะต้องดาวน์โหลด Application Zoom ก่อน)

   

                สำหรับในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียน  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25  พฤษภาคม  2563  ถึง  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 จะเป็นการทดสอบระบบ  จึงเปิดให้นักศึกษาเข้าเรียนได้โดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเข้าระบบเป็นทางการ  ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ  ส่วนหลังจากนี้นักศึกษาที่จะเข้าเรียนจะต้องทำการลงทะเบียน  จึงจะอนุญาตให้เข้าเรียนได้  ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป   [update 23-05-2563]


    

 • ลงทะเบียนสมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  (คลิกเข้าสู่ระบบ [update 18.05.2020]
 • แผนกทะเบียนนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อกลับแผนกทะเบียนนักศึกษา (คลิกดูรายชื่อ)   [update 14.05.2020]
 • แผนกทะเบียนนักศึกษา แจ้ง Com Code ในการชำระเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทยของ นักศึกษาเก่า / นักศึกษาใหม่   [update 14.05.2020]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติ ภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ)
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริหารการศึกษา โทร. 0-2887-6836    
  [update 08.05.2020]

 • สมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (LAWASIA) 
       - บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน  e-Newsletter  ฉบับเดือน เมษายน 2563 และการส่งบทความ (คลิก)   [update 29.05.2020]
       - เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน e-Newsletter ฉบับรายเดือนของ สมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (LAWASIA)  (คลิก)    [update 07.05.2020]
       - บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน LAWASIA JOURNAL  ของ LAWASIA  (คลิก)    [update 07.05.2020]

 • แผนกทะเบียนนักศึกษา แจ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่โอนเพื่อการชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบ Bill payment  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 29.04.2020] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครทุนสงเคราะห์การศึกษาของเนติบัณฑิตยสภาและทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประกาศ / คลิกสมัครรับทุน)    [update 29.04.2020] 
 • ประกาศ จำนวนที่รับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 73 (เปิดรับสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)  (คลิกประกาศ)    [update 22.04.2020]
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 73 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่​ 27​ เมษายน​ 2563​ ถึง​ วันที่​ 15 สิงหาคม​ 2563 (คลิกเข้าสู่ระบบ)   [update 15.04.2020]
 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563  (คลิกดูรายละเอียด / เข้าสู่ระบบจองออนไลน์)   [update 15.04.2020]
 • แผนกทะเบียนนักศึกษา แจ้งกำหนดการเปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563  (คลิกดูรายละเอียด)    [update 15.04.2020]
 •  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [update 23.03.2020]  
       - ฉบับที่ 1  (ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) (คลิกดูรายละเอียด)
       - ฉบับที่ 2  (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)   (คลิกดูรายละเอียด)

 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา "ปิดให้บริการ" ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (คลิกดูรายละเอียด)   [update 17.03.2020]  
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 17.03.2020]    

 • ฝ่ายต่างประเทศขอแนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ เว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 24.12.2019] 
      - การศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
      - โครงการสัมมนาให้ความรู้ผ่านระบบ Streaming และ Facebook live
      - ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ
      - ศูนย์วิเทศอาเซียน 
      - เอกสารการแปล และ Legal English
      - คลังความรู้ภาษาต่างประเทศ