อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

 

 

 ขั้นตอนการเข้าระบบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยายออนไลน์

 

  เข้าสู่ระบบการจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 73  หรือ  

   

 

สามารถรับคำบรรยายได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106