อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 4 คลิกดูประกาศ   [update  20.02.2020] 
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์ คลิกดูประกาศ  [update  20.02.2020]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งผ้าม่านหลุยส์ ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 ภายในอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิกดูประกาศ  [update  19.02.2020] 
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 คลิกดูประกาศ   [update  19.02.2020]