การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องบริเวณโถงชั้น 1 บันไดขึ้น-ลง ด้านหน้า-ด้านข้าง และปรับปรุงทางเดินด้านหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา (อาคารเดิม) (คลิกดูประกาศ)    [update  25.09.2020]