อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์แบบ M-book touch screen คลิกดูประกาศ   [update  16.01.2020
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบทั้งภายนอก-ภายใน อาคารเนติบัณฑิตยสภา (อาคารหลังเดิม), อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา และอาคารทางเชื่อม (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูประกาศ   [update  25.12.2019]