• ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER เพื่อที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คลิกดูประกาศ  [update  20.01.2020]                                                                                                                            
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์แบบ M-book touch screen คลิกดูประกาศ   [update  16.01.2020
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบทั้งภายนอก-ภายใน อาคารเนติบัณฑิตยสภา (อาคารหลังเดิม), อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา และอาคารทางเชื่อม (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีพิเศษ คลิกดูประกาศ   [update  25.12.2019]