Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

ศูนย์หนังสือฯ งดการจำหน่ายหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบงานภายในศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ... ขออภัยในความไม่สะดวก

 


ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ขอแจ้งปิดให้บริการ
เพื่อทำการเช็คสต็อกหนังสือ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560 
และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

แนะนำหนังสือประจำเดือน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816