การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 

เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08.30 - 17.00 น.
 
วันเสาร์                    เวลา 09.00 - 15.30 น. 

ปิดบริการ  : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816