การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 เนื่องในโอกาส  "สัปดาห์วันรพี" วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร จำหน่ายหนังสือลดราคาพิเศษ  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 23.07.2020]  

 ประกาศ ให้ผู้ที่สั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประเภทแสดงความจำนงว่าจะมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้มารับหนังสือภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันหนังสือออกครบชุด (ตอน 1 - สารบาญ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   
[update 26.12.2019] 

  เข้าสู่ ระบบการสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกาและบทบัณฑิตย์ออนไลน์ (คลิก)  

 ใบส่ั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ ประจำปี 2563 (เปิดให้จองตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) (คลิก)   [update 09.03.2020] 
 ใบส่ั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562 (คลิก)  [update 02.09.2019] 

 

รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - สารบาญ 
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2562 ตอน 1 - 10 ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [update 30.07.2020]  
 

รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2563 ตอน 1   ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  [update 27.03.2020]    

เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1