อบรมกฎหมายพิเศษ

ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) :: ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม]    [update 12.04.2019]