อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

 ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งงานดังนี้   [update 17.10.2019]

      - ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
      - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
      - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ประเภทบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด)