อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)   [update 02.03.2020]
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 03.02.2020]