แจ้งให้ทราบ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จะมาให้บริการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จุดบริการนักศึกษา (One Stop Service) ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561/ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70

1. อ.พิศล พิรุณ วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ภาคค่ำ)

2. อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล วิชา วิ.แพ่ง ภาค 3 (ภาคค่ำ)