อบรมกฎหมายพิเศษ

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

  • การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (คลิก) [update 25.01.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 11.01.2022]
  • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  (คลิก) [update 05.01.2022]
  • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ (คลิก)  [update 29.10.2021] 
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและอาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ [update 25.10.2021] 
  • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดรับสมัครสอบ ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ)  [update 20.10.2021] 
  • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ)  / คู่มือการใช้งาน การสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน และสมัครสอบ สำหรับนักศึกษา (คลิก) [update 19.10.2021] 

  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์  (คลิกประกาศ)  [update 19.07.2021]
  • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]