อบรมกฎหมายพิเศษ

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์
 
  

การลงทะเบียนเรียน
      
(สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

 ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
 


  สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)


  การเรียนการสอน

 

ตารางการบรรยาย

 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคปกติ)
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
  [update 25.10.2021]  
 • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 74 (ภาคค่ำ)
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
  [update 25.10.2021]  

  การสอบ


  ปฎิทินการศึกษา

  


 

 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2564 (คลิก) นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836

  


 

  คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
       

 

 การสำเร็จการศึกษา


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
   

 Download แบบฟอร์ม