นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์
 
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง
14 สิงหาคม 2564) 

การลงทะเบียนเรียน
      
(สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

 ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
 
(เปิดระบบวันที่ 26 เมษายน 2564)

การเรียนการสอน

 

ตารางการบรรยาย

  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 74 (ภาคปกติ) (คลิก) [update 30.04.2021]  
  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 74 (ภาคค่ำ) (คลิก) [update 30.04.2021]  

การสอบ

 

 การสำเร็จการศึกษา

  • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ) [update 14.05.2021]

 ทุนการศึกษา 


 

  คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
      
      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
  • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

 ระเบียบที่น่ารู้

 

 Download แบบฟอร์ม