อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์
  

การลงทะเบียนเรียน
      
(สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

 ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์
 


  สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์ (สำหรับบุคคลภายนอก)

 

 

 

การเรียนการสอน

 

ตารางการบรรยาย

  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 74 (ภาคปกติ) (คลิก) [update 30.04.2021]  
  • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 74 (ภาคค่ำ) (คลิก) [update 30.04.2021]  
  • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 1 สมัยที่ 74  (คลิก) [update 02.09.2021]  

 การสอบ

 ทุนการศึกษา 

 

 

  คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
       

 

 การสำเร็จการศึกษา

  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
  • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
   

 Download แบบฟอร์ม