• วันซ้อมใหญ่ ::  วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ เนติบัณฑิตยสภา
 • วันรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ ::  วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เนติบัณฑิตพร้อมกันที่เนติบัณฑิตยสภา เพื่อขึ้นรถบัสเดินทางไปยัง ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยพร้อมเพรียงกัน
 • ขอให้เนติบัณฑิต สมัยที่ 73 และสมัยที่ 74 ติดตามกำหนดการรวมถึงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานฯ โดยละเอียดจากเว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภาและเพจแผนกบริหารการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง   [update 16.05.2023]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย  (เพิ่มเติม) (ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ) (คลิก [update 24.05.2023]
 • คำกล่าวปฐมนิเทศ เนื่องในโอกาสเปิดการบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 โดย นายศักดา  ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)  [update 22.05.2023]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิกประกาศ)  [update 01.05.2023]
 • ประกาศ แผนกทะเบียนนักศึกษา เรื่อง กำหนดการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิกประกาศ)  [update 24.04.2023]
     

นักศึกษาใหม่ 

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
สมัครเรียนภาคค่ำ (คลิก) 
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  1 พฤษภาคม 2566 - 15 สิงหาคม 2566
(่ผ่านระบบออนไลน์) 

 


 

การลงทะเบียนเรียน
      (สำหรับนักศึกษาเก่า)
 

           ระบบลงทะเบียนเรียน สมัครสอบ 
      การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่าออนไลน์(คลิก)

        [ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ]  [ลงทะเบียนเรียนภาคค่ำ] [สมัครสอบ] 
      [ขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า
]  [ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ]  [คู่มือ]  [ขั้นตอน]

ลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาเก่าและสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
(ผ่านระบบออนไลน์)   สมัครเรียนภาคค่ำ
(สำหรับบุคคลภายนอก)

เปิดรับสมัครและการชำระเงิน ฟังคำบรรยายภาคค่ำ (สมัครผ่านระบบออนไลน์หรือหน้าเคาน์เตอร์) 1 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566
หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

 

  ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 สมัยที่ 76 (คลิก)
   

 


ตารางสอน

 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 76 (ภาคปกติ)  
  (คลิก
   [update 01.05.2023]

 • ตารางสอน ภาค 1 สมัยที่ 76 (ภาคค่ำ)
  (คลิก)  
  [update 01.05.2023]

 • สับเปลี่ยนการสอน ภาค 1 สมัยที่ 76 (คลิก)  [update 23.05.2023]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (คลิกประกาศ [update 01.05.2023]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (เพิ่มเติม)  (ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ) (คลิก [update 24.05.2023]
 

การเรียนการสอน

 •  ช่องทางและวิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)  [update 19.05.2023]  
 • คู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 แบบออนไลน์ (คลิก) / แบบไฟล์ PDF (คลิก)  [update 25.05.2023]  

  การสอบ

 • ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าด้วย การสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พ.ศ. 2553  (คลิก) [update 14.03.2023]  

 • ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 
  ภาค 1 สมัยที่ 75 (คลิก) 
  [update 23.10.2022]

 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก[update 12.07.2022]

 • วิธีการจัดสอบ
 

 การสำเร็จการศึกษา


 ทุนการศึกษา 

 • ทุนการศึกษาและรางวัลสามารถศึกษาได้จากคู่มือนักศึกษา 2566 นักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่
  แผนกบริหารการศึกษา (ชั้น4)  โทร.02-887-6801-7 ต่อ 406, 02-887-6836
 

   คำถามที่พบบ่อย (คลิก)
            


  ระเบียบที่น่ารู้

      

 

 ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
 • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 

  Download แบบฟอร์ม