ต้นไม้ประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภา

 

 

         เนื่องมาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เนติบัณฑิตยสภา ได้เสนอโครงการปลูกต้นไม้พระราชทานประจำสถาบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเตรียมเปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ได้เสนอให้ต้นสารภีเป็นต้นไม้ประจำสถาบันด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้นสารภีเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่นักกฎหมายจะต้องมี และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๗๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ มีมติเห็นชอบคัดเลือกให้ “ต้นสารภี” เป็นต้นไม้ประจำสถาบันเนติบัณฑิตยสภาได้ 

 

“ต้นสารภี”

         ชื่อวิทยาศาสตร์                Mammea siamensis Kosterm.
         วงศ์                                 GUTTIFERAE
         ชื่อพ้อง                            Ochrocarpus siamensis T.Anders.
         ฤดูกาลออกดอก                เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
         การแพร่กระจาย               มีถิ่นกำเนิดในไทย ขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบทางภาคเหนือ
                                               ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         ส่วนที่มีกลิ่นหอม               ดอก
         การใช้ประโยชน์              ไม้ทำเสา พื้นกระดาน ดอก ผสมเป็นยาหอม สำหรับแก้ร้อนใน บำรุงหัวใจ และประสาท
                                               แก้วิงเวียน หน้ามืดตาลาย ผลรสหวาน รับประทานได้

 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

         สารภี เป็นต้นไม้ยืนต้น สูง ๑๐-๑๕ เมตร ไม้ผลัดใบ เปลือกเทาดำเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น มียางสีขาว ถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบเดี่ยวเกิดตรงข้าม รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน เนื้อหนา ปลายมน ใบกว้าง ๔-๗ เซนติเมตร ยาว ๑๔ -๑๗ เซนติเมตร ดอกมีสีขาว กลิ่นหอมมาก ดอกออกเป็นช่อเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุกตามกิ่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผล รูปไข่ ปลายแหลม เกลี้ยง ไม่มีขน ขนาดยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร