ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 75
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 6 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 7 ธ.ค. 65 7.30 - 9.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 06-12-65 
พ. 7 ธ.ค. 65 9.50 - 11.30 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.ถวัลย์  รุยาพร 22-11-65 
พ. 7 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พ. 7 ธ.ค. 65 17.00 - 17.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 06-12-65 
พฤ. 8 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร  ชโลธร  22-11-65 
อ. 13 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 14 ธ.ค. 65  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 15 ธ.ค. 65 8.00 - 9.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 01-12-65 
พฤ. 15 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ปณตพร  ชโลธร  22-11-65 
ศ. 16 ธ.ค. 65 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 01-12-65 
จ. 19 ธ.ค. 65  12.30 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 ศ.(พิเศษ) ธานิศ  เกศวพิทักษ์ 28-11-65 
อ. 20 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 21 ธ.ค. 65  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 22 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
จ. 26 ธ.ค. 65 8.00 - 9.40 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2 ศ.(พิเศษ) สมชาย  พงษธา  22-11-65 
จ. 26 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี  สิงหนาท  28-11-65 
อ. 27 ธ.ค. 65  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พ. 28 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พฤ. 29 ธ.ค. 65 8.00 - 9.40 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง  22-11-65 
พฤ. 29 ธ.ค. 65 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
อ. 3 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 4 ม.ค. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 5 ม.ค. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 ศ.(พิเศษ) ธานิศ  เกศวพิทักษ์  22-11-65 
พฤ. 5 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
จ. 9 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี  สิงหนาท  28-11-65 
อ. 10 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 11 ม.ค. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 12 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
อ. 17 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 18 ม.ค. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 19 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล  22-11-65 
จ. 23 ม.ค. 66
9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 24 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 25 ม.ค. 66  14.20 - 16.00 น. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ.อนันต์  ชุมวิสูตร 22-11-65 
พฤ. 26 ม.ค. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 26 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล  22-11-65 
ศ. 27 ม.ค. 66  12.30 - 14.10 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
จ. 30 ม.ค. 66 9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 31 ม.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 1 ก.พ. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 2 ก.พ. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 2 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล  22-11-65 
จ. 6 ก.พ. 66 9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 7 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 8 ก.พ. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 9 ก.พ. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 9 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล  22-11-65 
จ. 13 ก.พ. 66 9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 14 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 15 ก.พ. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 16 ก.พ. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 16 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65 
จ. 20 ก.พ. 66 9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 21 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 22 ก.พ. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 23 ก.พ. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 23 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65 
จ. 27 ก.พ. 66 9.50 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 3 - 4 อ.ธานี สิงหนาท 24-11-65 
อ. 28 ก.พ. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พ. 1 มี.ค. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
พฤ. 2 มี.ค. 66 8.00 - 9.40 น. วิ.อาญา ภาค 1 - 2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 24-11-65 
พฤ. 2 มี.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65 
พ. 7 มี.ค. 66  14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ จุลมนต์/
อ.ดร.กนก จุลมนต์
22-11-65 
อ. 8 มี.ค. 66 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร/
อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา
22-11-65 
พฤ. 9 มี.ค. 66 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65 

 

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 75
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 6 ธ.ค. 65 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
พฤ. 8 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ศ. 9 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
อ. 13 ธ.ค. 65 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์  22-11-65 
พฤ. 15 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ทวี  ประจวบลาภ  22-11-65 
ศ. 16 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 17 ธ.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 20 ธ.ค. 65 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  22-11-65 
พ. 21 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
พฤ. 22 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ศ. 23 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
ส. 24 ธ.ค.65 13.00 - 14.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ส. 24 ธ.ค.65 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 27 ธ.ค. 65 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
พฤ. 29 ธ.ค. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
อ. 3 ม.ค. 66 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  22-11-65 
พฤ. 5 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ธีรทัย  เจริญวงศ์  22-11-65 
ศ. 6 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 7 ม.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
อ. 10 ม.ค. 66 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 22-11-65 
พ. 11 ม.ค. 66  18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 22-11-65 
พฤ. 12 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.ธีรทัย  เจริญวงศ์ 22-11-65 
ศ. 13 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ส. 14 ม.ค. 66 13.00 -14.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ส. 14 ม.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล  22-11-65 
อ. 17 ม.ค. 66 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  22-11-65 
พฤ. 19 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ 22-11-65 
ศ. 20 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 21 ม.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 24 ม.ค. 66 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  22-11-65 
พฤ. 26 ม.ค. 66  18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.วรนันยา ใช้เทียมวงษ์ 22-11-65 
ศ. 27 ม.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
ส. 28 ม.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 31 ม.ค. 66 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
พฤ. 2 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ศ. 3 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 4 ก.พ. 66 15.00 - 15.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล 22-11-65 
ส. 4 ก.พ. 66 16.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 7 ก.พ. 66 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
พฤ. 9 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ศ. 10 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
ส. 11 ก.พ. 66 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา  เธียรพิรากุล 22-11-65 
อ. 14 ก.พ. 66 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 22-11-65 
อ. 14 ก.พ. 66 19.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์  ดุลยกาญจน์  22-11-65 
พฤ. 16 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
ศ. 17 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 18 ก.พ. 66 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 21 ก.พ. 66 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 22-11-65 
พฤ. 23 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ศ. 24 ก.พ. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ส. 25 ก.พ. 66 13.00 -14.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ส. 25 ก.พ. 66 15.00 - 16.50 น. ว่าความ การถามพยานและ
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
อ.ดร.สมพงษ์  สิงห์สมบุญ  22-11-65 
อ. 28 ก.พ. 66 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
พ. 1 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
พฤ. 2 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ดร.จิตฤดี วีระเวสส์  22-11-65 
ศ. 3 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ส. 4 มี.ค. 66 13.00 -14.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 22-11-65 
ส. 4 มี.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65 
อ. 7 มี.ค. 66 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.อาภาธรี  อาสภวิริยะ  22-11-65 
อ. 7 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย  ฉายไพโรจน์ 22-11-65 
พฤ. 9 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ดร.สัญชัย  ผลฉาย  22-11-65 
ศ. 10 มี.ค. 66 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  22-11-65 
ศ. 10 มี.ค. 66 19.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์  ทั่งทอง  22-11-65 
ส. 11 มี.ค. 66 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ  เครืองาม  22-11-65