อบรมกฎหมายพิเศษ

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 17 ม.ค. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พ. 19 ม.ค. 65 12.20 - 14.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 17-01-65
พฤ. 20 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 16-11-64
พฤ. 23 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์
ทัศนชัยกุล
16-11-64
จ. 24 ม.ค. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 27 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 16-11-64
พฤ. 30 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์
ทัศนชัยกุล
16-11-64
จ. 31 ม.ค. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 3 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 16-11-64
จ. 7 ก.พ. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 10 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 16-11-64
จ. 14 ก.พ. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 17 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64
จ. 21 ก.พ. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 24 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64
จ. 28 ก.พ. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.ศักดา ช่วงรังษี 19-11-64
พฤ. 3 มี.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64
จ. 7 มี.ค. 65 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 19-11-64
พฤ. 10 มี.ค. 65 15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ) ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 21 ม.ค. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 16-11-64
ส. 22 ม.ค. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.เกรียงไกร จรรยามั่น 30-11-64
ส. 22 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์
ทัศนชัยกุล
16-11-64
ศ. 28 ม.ค. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 16-11-64
ส. 29 ม.ค. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ปีติ นาถะภักติ 30-11-64
ส. 29 ม.ค. 65 15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 16-11-64
ศ. 4 ก.พ. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 16-11-64
ส. 5 ก.พ. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.เกรียงไกร จรรยามั่น 30-11-64
ส. 5 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 16-11-64
ศ. 11 ก.พ. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 16-11-64
ส. 12 ก.พ. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ปีติ นาถะภักติ 30-11-64
ส. 12 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ  16-11-64
ศ. 18 ก.พ. 65 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 16-11-64
ส. 19 ก.พ. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.เกรียงไกร จรรยามั่น 30-11-64
ส. 19 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล  16-11-64
ศ. 25 ก.พ. 65  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 16-11-64
ส. 26 ก.พ. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ปีติ นาถะภักติ 30-11-64
ส. 26 ก.พ. 65 15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย   อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ  16-11-64
ศ. 4 มี.ค. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2   อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 16-11-64
ส. 5 มี.ค. 65 09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.เกรียงไกร จรรยามั่น 30-11-64
ส. 5 มี.ค. 65 15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64
ศ. 11 มี.ค. 65 18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2    อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง  16-11-64
ส. 12 มี.ค. 65  09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ปีติ นาถะภักติ 30-11-64
ส. 12 มี.ค. 65  15.00 - 15.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 16-11-64
ส.12 มี.ค. 65   16.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย    อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 16-11-64