อบรมกฎหมายพิเศษ

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2565
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และกล่าวอวยพร
ปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร
เนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2564
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
พัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2  อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมถวายแจกันดอกไม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  ายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
รับมอบตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รับมอบตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ด้วยระบบกรอง จำนวน 1 เครื่อง จากนายจักรภัทร ขำสำอางค์ เนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ณ ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อนำไปให้บริการแก่นักศึกษาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา โดยมี ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย (คลิก)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการ    สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม  นายปรเมศวร์   อินทรชุมนุม ประชาสัมพันธ์ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรฯ นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม  นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (คลิก)
การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างเนติบัณฑิตยสภา (กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย) มหาวิทยาลัยคอร์แนล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภา (กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย) มหาวิทยาลัยคอร์แนล โดย Jens David Ohlin คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  โดยมี นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร  รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

      สำหรับบันทึกข้อตกลง (MOA) ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 นับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับมหาวิทยาลัยคอร์แนลซึ่งจัดทำครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย โดยมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีมาตั้งแต่ปี 2560 
      วัตถุประสงค์หลักในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายความร่วมมือในการจัดส่งนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2569 มีการขยายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยคอร์แนล และบุคลากรในหน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วย (คลิก) 
เนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  
นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน และนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร บิดาของ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ วัดไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง เนติบัณฑิตยสภา และนางสาวธัญนันท์ ขวัญบัว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วย (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลตำรวจตรีชูรัช สิทธิกำจร บิดาของ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาพระราชวิริยาภรณ์ 1 วัดไพชยนต์พลเสพย์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วย (คลิก)

 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมยอดปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 785,595.13 บาท (คลิก)
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 รับมอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม นายกเนติบัณฑิตยสภา นายพศวัจณ์ กนกนาก อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาจัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  เนติบัณฑิตยสภาโดยความเห็นชอบของเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 4 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ส่งเสริมให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้มีสุขภาพดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 101 คน (คลิก)
โครงการตรวจ COVID-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภาและแผนกประชาสัมพันธ์โดยความเห็นชอบของเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) ให้กับบุคคลากร พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัยของเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 121 คน ผลปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ (คลิก)
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา โดยมี ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีด้วย (คลิก)
รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง และนายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา (คลิก)
  
มอบนโยบายในการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนงาน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานให้กับ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง นายประยูร สีสด ผู้อำนวยการกองคลัง และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการฯ ในการนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนงานของเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ด้วย (คลิก)
รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าสุขภาพจากหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภาในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิก)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา
มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมชาย จุลนิติ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี มารดาของนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 1 วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ซอยรามคำแหง 23 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วย (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจาปี 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.05 น. นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ในฐานะ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจาปี 2564 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดาเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจาปี 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.35 น. นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวณภัสนันท์ กุลจิราธราสิริ ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกาจร ผู้อานวยการกองกลาง นายพงศ์ชัย เกศวารักษ์ ผู้อานวยการกองคลังและหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อานวยการกองบริการ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจาปี 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (คลิก)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (คลิก)
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุชาติ โสวัณณะ 
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุชาติ โสวัณณะ บิดาของนายสิทธิฤทธิ์ โสวัณณะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 3 วัดไทร ซอยเอกชัย 23 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพฯ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมทอดผ้าบังสุกุล ณ ฌาปนสถานวัดไทร ด้วย (คลิก) 
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา 
พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (คลิก)
เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ในการนี้ เนติบัณฑิตจำนวน 1,600 คน ได้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย (คลิก)
กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 จานวน 1,600 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเลขาธิการ-สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
(คลิก)

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอาจารย์ผู้บรรยายสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยมีเนติบัณฑิตเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์จานวน 1,600 คน ในการนี้ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย (คลิก)
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทางาน พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 (คลิก)
สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564  
นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันดีงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (ด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์) โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 (คลิก)

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต 
       ในการนี้ นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วย

สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2563  
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 (คลิก)

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2564 ออนไลน์  
นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 (Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021) ผ่านระบบ ZOOM และกล่าวอวยพรปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีว่าที่ร้อยตรีถวัลย์  รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล นายทะเบียน ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ  พร้อมมอบของขวัญให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาด้วย (คลิก)

ตรวจความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 (คลิก)
ศึกษาดูงาน 
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  (คลิก)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563  
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (คลิก)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562   
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายก-เนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพรรองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการ-สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการ-สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 (คลิก)
เข้าเยี่ยมคารวะ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภา อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  (คลิก)
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563  
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ในการนี้ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย (คลิก)