อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น


ประกาศ

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 

ปิดให้บริการชั่วคราว

เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


  

จำหน่ายตำรา ราคาพิเศษ เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี ลดราคาพิเศษ 30-70%  ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2564
ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น  
โดยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่  https://bookstore.thethaibar.or.th/     
วิธีการสั่งซื้อ   https://bookstore.thethaibar.or.th/manual
 


ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ 


 ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน  [update 02.06.2021]  


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816