ช่องทางและวิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาคปกติ และภาคค่ำ
ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565
 

 
**สำหรับผู้สมัครและชำระเงินภาคค่ำตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 จะได้รับเมลแจ้งวิธีการเข้าเรียน
และสามารถล้อคอินเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป **
 
 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารการศึกษา โทร.02-887-6836 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 406