วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ
ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงไม่สามารถเปิดห้องเรียนได้ตามปกติ


 
 
 
 ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน 
 • Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" หรือคลิกที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
  และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
 • หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
  และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
  และที่  YouTube channel  "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" 
   

 ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) 

 • จะมีอีเมลไปแจ้งวิธีการเข้าฟังบรยายหลังการชำระเงินค่าสมัครเรียน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารการศึกษา โทร.02-887-6836 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 406