อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2564 จำหน่ายหนังสือลดราคาพิเศษ 30% 
ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
โดยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ https://bookstore.thethaibar.or.th/
วิธีการสั่งซื้อ https://bookstore.thethaibar.or.th/manual


ระบบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาและนิตยสารบทบัณฑิตย์ออนไลน์ (คลิก)   [update 26.04.2021] 

รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - สารบาญ 
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2562 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2563 ตอน 1 - 5  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร [update 15.07.2021] 
 

รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2563 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2564 ตอน 1 - 2  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร 
[update 30.06.2021] 

เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1

 ประกาศ ให้ผู้ที่สั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประเภทแสดงความจำนงว่าจะมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้มารับหนังสือภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันหนังสือออกครบชุด (ตอน 1 - สารบาญ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   [update 26.12.2019] 

   

 แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร โทร. 02-887-6812 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112