ระบบตรวจสอบการเป็น สามัญสมาชิก แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 808 พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน


กรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"


ติดต่อสอบถาม แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ โทร. 0-2887-6801-7 กด 3 ต่อ 208 หรือ 0-2887-6822

2018 The thai bar under the royal patronage. All Rights Reserved.

free hit counter code
<